Pieter Daniël
Informatie aanvragen

Pieter Daniël is singer/songwriter en spreker. Naast het uitvoeren van praise & worship liederen, schrijft Pieter zelf ook nummers die op de nieuwe CD ´Hallelujah day´ zijn uitgebracht. Rode draad in zijn nummers is de vernieuwing van het denken. Wat zou er gebeuren als God niet alleen je leven redt, maar ook nog eens je hele denken wordt vernieuwd? Pieter gelooft dat er dan heel wat meer gebeurt, dan dat je ooit voor mogelijk hield.

Met zijn optredens wil Pieter mensen enthousiast maken in het volgen van Jezus, door hen een spiegel voor te houden, aan het denken te zetten en actief op zoek te laten gaan naar nieuwe overtuigingen. Dat is zijn passie. U kunt Pieter uitnodigen op evenementen, manifestaties, festivals, kerkelijke bijeenkomsten, conferenties, zangavonden, jongerenweekenden etc.

Pieter komt dan graag om op te treden en/of om te spreken. Het is mogelijk om Pieter in te zetten als onderdeel van een programma, maar Pieter verzorgt ook totaalprogramma´s, variërend van een uur tot een hele middag of avond. U kunt Pieter boeken als zanger/pianist, spreker, aanbiddingsleider of met voltallige band.